Konrad Glombik

Back to Network Map

Opole, Opole Poland

Institution:
Opole University

Position:
Faculty/Administrator

Academic Position:
Head of the Department of Moral Theology and Spirituality of the Opole University Faculty of Theology and director of the Editorial Publishing House of the UO Theology Faculty

Prior Education Background:
Doctorate at John Paul II Catholic University of Lublin 2000 Study at the Alphonsian Academy in Rome 2001-2002 Habilitation at Opole University 2008

Email Address:
kglombik@uni.opole.pl

Recent Publications:
Kara śmierci przed trybunałem sumienia. Studium problematyki w niemieckiej literaturze teologicznej, Lublin 2001. Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna, ed. with P. Morciniec, Opole 2005. Wokół osoby i myśli Benedykta XVI. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2006, ed., Opole 2006. Jedność dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia małżeństwa w ujęciu Herberta Domsa (1890-1977), Opole 2007. Carl Ulitzka (1873-1953). Seelsorger und Politiker in schwierigen Zeiten, Opole 2010. Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. Erfahrungen der polnischen Volkskirche und der ost- und mitteldeutschen Diasporakirche. Recepcja Soboru Watykańskiego II. Doświadczenia Kościoła w Polsce i Kościoła diaspory Wschodnich i Centralnych Niemiec, ed. with B. Kranemann, Opole 2011. Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, ed., Opole 2011. Generationenwechsel in der Theologie/Zmiana pokoleniowa w teologii, ed. with B. Kranemann, Opole 2012.

Professional Activities and Affiliations:
Member of the Association of Polish Theologians Moralists Member of the scientific board of the journal “Theology and Morality” (“Teologia i Moralność”) Member of the editorial team of “Review of Theological Literature” („Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”). Belongs to the international organizations: Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa, Görres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Bioethicists in Central Europe (BCE), Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik.

Research Interests:

  • Fundamental moral theology
  • Sexual ethics
  • History of theological ethics
  • Gender
  • Globalization

Past Events:

  • Berlin 2013
  • Trent 2010

Nonprofit Web Design and Development by New Media Campaigns