Jaroslav Lorman

Back to Network Map

Praha , 6 Czech Republic

Institution:
Catholic Theological Faculty Charles University Prague

Position:
Faculty/Administrator

Academic Position:
Assistant Professor

Prior Education Background:
2009 - ThD. Moral Theology, Catholic Theological Faculty Prague 2006 - MA Catholic Theology, Prague 1999 - MA Ancient Studies (Latin), Prague 1996 - MA German Studies (German), Prague

Email Address:
jjjlorman@gmail.com

Link to personal website or University Profile:
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-562.html

Recent Publications:
- Morálně-teologický koncept Augustina Zippeho (1746/7–1816), morálního teologa na přelomu epoch, in Studia Theologica 11, č. 1 [35], 25–41 - Pro odpovědnost je třeba vědomého subjektu – formace mravního subjektu v éře industrializace vzdělání, in: MATĚJEK, M. (ed.). Rozhodování a odpovědnost, Třebíč: Akcent, 2010, ISBN: 978-80-7268-799-2; 16–29. - Křesťan je především člověk jako každý jiný...“, aneb koncept autonomní morálky v kontextu křesťanské víry Alfonse Auera, AUC Theologica 2011, roč. 1, č. 1; ISSN 1804-5588; 53-66 - “And the Word became flesh…“, or Is there a specifically Christian morality?, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24, Brno, MU 2010, č. 2, ISSN 1211-6068; 95 – 100 - The concept of moral theology of Augustin Zippe (1746/47), a moral theologian at the turn of the epoch, in: The Enlightenment in Bohemia: religion, morality and multiculturalism, Ivo Cerman, Rita Krueger, Susan Reynolds (eds.), Voltaire Foundation, Oxford 2011, ISBN: 978 0 7294 1014 4, 209 – 230

Professional Activities and Affiliations:
Lecturer in the field of Fundamental moral theology and ethics of marriage and family

Research Interests:

  • Fundamental moral theology
  • Virtue ethics
  • Feminist ethics
  • Gender

Past Events:

  • Berlin 2013
  • Trent 2010

Nonprofit Web Design and Development by New Media Campaigns